Gold Klama – 3D tlač modelov

Demilec – Saveenergy
30. marca 2015
Flamingo
30. marca 2015
Ukáž všetko

Gold Klama – 3D tlač modelov

  • Na základe digitálnych dát dokáže tlačiareň Easy 3D maker vytvoriť trojdimenzionálny objekt.

  • tvorba one- page prezentácie- grafický návrh na základe nami vytvorenej firemnej identity, realizácia, SEO