Teória farieb I.

Tento článok je určený začiatočníkom, ale aj pokročilým grafikom. Určite ste sa už stretli s dilemou, ako skombinovať farby, ako vyvolať v ľuďoch emóciu pomocou farieb. V tomto článku si predstavíme spôsoby a nástroje, ktoré Vám uľahčia prácu a pomôžu dosiahnúť požadovaný výsledok. V prvej časti si povieme o farbách, ich význame a rozdelení. Druhá časť bude venovaná nástrojom pre prácu s farbami a schémam.

Najprv si predstavíme základné farby a ich význam. Každá farba má svoju pozitívnu, ale aj negatívnu symboliku.

SYMBOLIKA A VÝZNAM FARIEB

exetra-blog-red-color

ČERVENÁ – patrí medzi teplé farby. Symbolizuje vášeň, silu a oheň. Stimuluje energiu a vzrušenie. Pripisuje sa jej negatívna symbolika hnevu, zlosti.

exetra-blog-orange-color

ORANŽOVÁ – symbolizuje radosť, šťastie, sviežosť. Stimuluje duševnú aktivitu, evokuje detskú bezstarostlivosť. Vzniká miešaním červenej a žltej farby. K jej negatívnej symbolike patrí podvod a ignorácia.

exetra-blog-yellow-color

ŽLTÁ – predstavuje svetlo, energiu, inteligenciu, šťastie, radosť. Je to veľmi veselá farba. K jej negatívnej symbolike sa pripisuje žiarlivosť, lenivosť a opatrnosť.

exetra-blog-white-color

BIELA – nie je súčasťou farebnej schémy. Predstavuje nevinnosť, čistotu, slobodu. Negatívna symbolika je zima, chlad.

exetra-blog-black-color

ČIERNA – takisto ako biela farba, ani čierna nie je súčasťou farebnej schémy. No jej využitie v grafike je veľmi časté a asi by sa nám bez čiernej žilo dosť nepohodlne. Tejto farbe je pripisovaná elegancia, hĺbka, výkonnosť. Táto farba je taktiež spájaná so smrťou a v tomto smere je to veľmi emotívna farba.

exetra-blog-blue-color

MODRÁ – farba, ktorá so sebou nesie stabilitu, spoľahlivosť a skúsenosť. Modrá farba v odtieňoch šedej môže pôsobiť chladne, depresívne.

exetra-blog-green-color

ZELENÁ – prináša symboliku príprody, čistoty, bezpečia a rastu. Takisto je symbolom peňazí a s tým sa spája chamtivosť.

exetra-blog-violet-color

FIALOVÁ – reprezentuje luxus, úspech, bohatstvo. Podporuje tvorivosť a duchovno. Takisto je spájaná s mystickým svetom a mágiou. Pri používaní veľmi tmavých odtieňov fialovej môže dôjsť k vyvolaniu pocitu smútku.

Farby taktiež delíme na teplé a chladné. K teplým farbám môžeme zaradiť červenú, oranžovú a žltú. Chladné farby predstavuje modrá, fialová a zelená. Kombináciou týchto farieb môžeme získať ďalšie odtiene farieb, ako hnedú, rúžovú, azúrovú.

FAREBNÝ KRUH

Ako základ pre pochopenie farieb a vzťahu medzi nimi, nám dobre poslúži FAREBNÝ KRUH. Predstavuje rozdelenie farieb do troch skupín. Primárne, sekundárne a terciálne.

exetra-blog-farebny-kruh

Primárne farby, sú červená, zelená a modrá / RGB /.

Sekundárne farby predstavujú farby, ktoré získame zmiešaním primárnych farieb, hnedá, oranžová, … .

Terciálne farby vzniknú ak skombinujeme jednu primárnu a jednu sekundárnu farbu.

Z hľadiska vzťahu medzi jednotlivými farbami, môžeme farby rozdeliť na analogické a komplementárne.

Analogické farby

exetra-blog-analogicke-farby

Analogické farby sú umiestnené vedľa seba, čím ich môžeme dobre kombinovať. Pozor na kontrast, keďže sú hneď pri sebe, neposkytnú taký farebný kontrast aký častokrát potrebujeme.

Komplementárne farby

exetra-blog-komplementarne-farby

Vo všeobecnosti platí, že komplementárna farba, je náprotivná farba na farebnom kruhu. Čiže ak sa pozriete na farebný kruh a vyberiete si fialovú farbu, jej komplementárna farba, ktorá je oproti je žltá. Vďaka komplementárnym farbám dokážeme dosiahnuť kontrast a živosť na web stránkach.

V Teórii farieb II., si povieme niečo o farebných schémach a nástrojoch, ktoré Vám uľahčia prácu s farbami.